Het schrijven van teksten

Maak met je groepje duidelijke afspraken wie wat gaat doen.
Maak een woordspin waarin je allerlei ideeën noteert.
Beslis steeds met elkaar welke richting het verhaal uit zal gaan.


Maak korte zinnen en denk aan de hoofdletters.
Wijs elkaar op de juiste spelling.